ประกาศรับบทความ

ขณะนี้ สารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนกำลังเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ท่านสามารถส่งบทความได้ทางระบบออนไลน์